آزمایشگاه میلاد

گروه تخصصی و فوق تخصصی میلاد

پاتولوژی، تشخیص طبی، ژنتیک پزشکی، پره ناتولوژی

ایمونولوژی

تست HLA Typing

بر روی سلولهای هسته دار بدن هر شخص، مولکولهای خاصی وجود دارد که در پاسخ ایمنی نقش دارند. گروه بخصوصی از این مولکوولها (آنتی ژن

ادامه »

تست ANA

سیستم ایمنی بدن به طور معمول به مواد خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها حمله کرده و آنها را از بین می برد. اما

ادامه »
ایمونولوژی
آزمایشگاه میلاد

تست های مربوط به حساسیت

١- ارزیابی IgE: مولکول IgE توسط لنفوسیتهای B خون محیطی، پلاسماسل های موجود در طحال، دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و سیستم لنفوئیدی ترشح می شود.

ادامه »
ایمونولوژی
آزمایشگاه میلاد

پانل هپاتیت و HIV

HIV: ١- روش الایزا: وقتی کهHIV  وارد بدن می‏شود، يک ماده شيميايی خاصی از سوی سيستم دفاعی توليد می‏شود که پادتن (آنتی‏بادی) ناميده می‏شود. پادتن‏ها

ادامه »