بخش ژنتیک پزشکی آزمایشگاه فوق تخصصی میلاد بعنوان تنها مرکز تخصصی ژنتیک پزشکی در شرق تهران در بخش های تشخیصی متعدد با بکارگیری تجهیزات و پرسنل متخصص و متعهد به شرح ذیل آماده ارائه خدمات تشخیصی به مراجعین محترم می باشد.

زیر مجموعه های ژنتیک پزشکی

            کاریوتایپ خون
            کاریوتایپ بافت
            کاریوتایپ محصول سقط
            کاریوتایپ پرزهای جنینی یا مایع آمنیوتیک
            کاریوتایپ مغز استخوان             بررسی ریزحذف های کروموزومی به روش Array CGH
            بررسی ریز حذف های کروموزومی به روشMLPA
            بررسی ریز حذف های کروموزومی به روش CMA               پانل غربالگری بیمای های ژنتیکی شایع در ازدواج های فامیلی (مجموعه های NGS)                بررسی مارکرهای سرطانی نظیر:
                Kras
                EGFR
                Jak2
                Braf
                Her2
                BCR-ABL                 HCV
                HBV
                CMV
                TOXO
                VZV
                HPV
                HIV
                Chlamydia
                Neisseria gonorrhoeae                   انجام تست Sperm DNA Fragment Analysis (SDFA)
                  بررسی ریز حذف های کروموزوم Y شامل AZF a, b,c                  بررسی و تعیین جنسیت بلاستومر (Gender Selection)
                 بررسی سلامت کروموزومی بلاستومر (PGS)
                 بررسی سلامت ژنی بلاستومر بر مبنای STR & HLA typing                    تست ژنتیکی پاسخ به داروهای:
                   هپارین

                   آسپرین
                   وارفارین
                   متوترکسات و ....               تعیین سلامت جنین از طریق خون مادر
               تعیین جنسیت جنین از طریق خون مادر              بررسی اختلالات کروموزومی به دو روش کامل و سریع
             بررسی اختلالات زنی مشخص یا تایید شده در روش های بالا
نوبت دهی و ارتباط با آزمایشگاه میلاد
 آدرس: بزرگراه رسالت به سمت شرق بعد از چهارراه تیرانداز تهرانپارس شماره ١۰۴ طبقه 4
شماره تماس :021٧٧٧۰٨۵۵٩ - 021٧٧٧۰٨۵۵٨
فکس : 021٧٧٢٩٣۵۴۶
جوابدهی آنلاین : ۰٩٢۰١٣٢۵۴٧٢ در تلگرام
کدپستی:١۶۵۴۶٧٣٨١٣

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .