• 02177708559
  • info@miladlab.com
  • 02177708559

گروه تخصصی و فوق تخصصی

آزمایشگاه میلاد

سیتوژنتیک روتین

 سیتوژنتیک شاخه ای پویا ازعلم ژنتیک است که به تجزیه وتحلیل تعداد وساختارکروموزومهای انسان وحیوان میپردازد. این تغییرات میتوانندسبب ایجادمشکلاتی دررشد،تکامل وچگونگی عملکرد بدن شوند.

 

ناهنجاری های کروموزومی از علل مهم ایجاد نقایص مادرزادی و سقط های خود به خودی به شمار می ‌روند.  به طور تقریبی، ۵۰ درصد از بارداری ‌ها به سقط خود به خودی منجر می شود که حدود ٢۵ درصد آنها با نقایص کروموزومی شدید همراه می باشند.

تعدادکروموزوم ها در بدن هر انسان سالم ۴۶ عدد می باشد که با در نظر گرفتن کروموزوم های جنسی برای افراد مونث ,XX ۴۶ و افراد مذکر XY,۴۶ می باشد.

آنالیزهای سیتوژنتیک عمدتا به منظور تشخیص جنین های همراه با ریسک آنیوپلوئیدی(سندروم هایی که ناشی ازافزایش یا کاهش تعداد کروموزوم های نرمال است)،سندروم های ایجاد شده به دلیل ناهنجاری های ساختاری کروموزوم(مانند جابجایی و واژگونی) انجام می شوند.
بررسی تغییرات کروموزومی در یک فرد با انجام آزمایش کاریوتیپ امکان پذیر است. بدین منظور، سلول های سوماتیک (بدنی) را وادار به رشد کرده و آنها را در مرحله متافاز از تقسیم سلولی، متوقف می کنیم و از سلول ها گستره های کروموزومی تهیه می شود.
این گستره ها پس از تهیه عکس میکروسکوپی، در کنار یکدیگر چیده شده که به این چیدمان کروموزومها در کنار یکدیگر کاریوتایپ گفته می شود.

ژنوتایپ و وارفارین

وارفارین اصلی ترین عضو خانواده كومارین ها و پرمصرف ترین داروی ضدانعقاد خوراكی جهان می باشد که جهت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی و ریوی، سکته

ادامه »

ژنتیک، اضافه وزن و چاقی

تغییر در ژن BNDFسبب می شود افراد تمایل بیشتري به خوردن مواد غذایی پر چرب و در تعداد وعده اي زیاد داشته باشند. بعلاوه این

ادامه »

کاریوتایپ Karyotype بررسی کروموزومی

کاریوتایپ چیست ؟ امروزه معلوم شده است که علت بســــــــــــــیاري از بیماریهاي ژنتیکی اختلال در حالت و وضعیت کروموزومها هســـت.کروموزومها در داخل سلولهاي بدن به

ادامه »