آزمایشگاه میلاد

گروه تخصصی و فوق تخصصی میلاد

پاتولوژی، تشخیص طبی، ژنتیک پزشکی، پره ناتولوژی

غربالگری سلامت جنین NIPT

در طول حاملگی،برخی از سلول های جفت و جنین تخریب شده و DNA این سلولها از طریق جفت به درون جریان خون مادر منتقل می شوند. در بدن مادر نیز آن دسته از سلول ها که تخریب شده ومی میرند DNA خود را آزاد نموده و به جریان خون وارد می شوند. به این نوع DNA که در سلول قرار ندارد DNA آزاد اطلاق می شود. بنابراین در دوران بارداری مخلوطی از DNA آزاد جنین و مادر در خون مادر وجود دارد.
نسل جدیدی از تست غیرتهاجمی برای تشخیص قبل از تولد وجود دارد که بطور دقیقی DNA آزاد جنینی را در خون مادر اندازه گیری کرده تا حضور آنیوپلوئیدی های جنینی را تشخیص دهد.
پزشک یا آزمایشگاه نمونه خون را از بازوی مادر گرفته و به آزمایشگاه برای آنالیز ارسال می کند. در آزمایشگاه DNA آزاد از خون مادر جدا می شود و با استفاده از تکنولوژی اختصاصی و بیوانفورماتیکی نسل جدید مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد. نتایج نیز در کمترین زمان ممکن به پزشک معالج ارسال می گردد.
آیا محدودیت سنی برای انجام تست NIPTوجود دارد؟
خیر، همه مادران باردار در هرسنی یا درصد ریسکی می توانند این تست را انجام دهند. اگرچه فراوانی چنین وضعیت های ژنتیکی با سن مادر افزایش می یابد ولی به هرحال در هر بارداری امکان بروز آن وجود دارد.
نزدیکترین زمان ممکن در بارداری برای انجام این تست چه زمانی است؟
یکی از مزیت های تست NIPT این است که شما می توانید این تست را نزدیکترین زمان ممکن و در دهمین هفته بارداری خود انجام دهید و به سرعت نتایج دقیقی را بدست آورید.
چرا تست NIPT را انجام می دهید؟
دقت بسیار بالایی دارد.
-بطور کامل برای بارداری ایمن است.
-نتایج بسرعت قابل دسترسی هستند (حدودا ١۴ روز کاری).

ژنوتایپ و وارفارین

وارفارین اصلی ترین عضو خانواده كومارین ها و پرمصرف ترین داروی ضدانعقاد خوراكی جهان می باشد که جهت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی و ریوی، سکته

ادامه »

ژنتیک، اضافه وزن و چاقی

تغییر در ژن BNDFسبب می شود افراد تمایل بیشتري به خوردن مواد غذایی پر چرب و در تعداد وعده اي زیاد داشته باشند. بعلاوه این

ادامه »

کاریوتایپ Karyotype بررسی کروموزومی

کاریوتایپ چیست ؟ امروزه معلوم شده است که علت بســــــــــــــیاري از بیماریهاي ژنتیکی اختلال در حالت و وضعیت کروموزومها هســـت.کروموزومها در داخل سلولهاي بدن به

ادامه »