آزمایشگاه میلاد

گروه تخصصی و فوق تخصصی میلاد

پاتولوژی، تشخیص طبی، ژنتیک پزشکی، پره ناتولوژی

هورمون شناسی

هورمون ها مواد شیمیایی هستند که در پاسخ به یک محرک خاص از غدد ساخته شده و به درون خون ترشح می‌شوند، پیام را در سرتاسر بدن حمل می‌کنند و آن را به تمامی سلول‌های هدف می‌ رسانند.
گیرنده هورمون که روی سلول‌های هدف قرار دارد، به سلول مورد نظر متصل شده و باعث تغییر اعمال آن سلول می‌شوند. به بیان دیگر، هورمون‌ها اثر کنترلی روی سلول‌های بدن دارند. برخی هورمون‌ها اعمال موضعی (مربوط به محل خاصی در بدن) و برخی اعمال عمومی دارند.
در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروئیدی مانند هورمون‌های جنسی و هورمون‌های آمینواسیدی. گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارند و گیرنده‌های هورمون‌های استروئیدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته سلول های هدف قرار دارند. انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد، هورمون‌های تیروئید، کورتیزول و همچنین هورمون‌های جنسی مانند تستوسترون، استروژنوپروژسترون از معروف‌ ترین هورمون‌های بدن هستند.
یکی از بخش های پیشرفته آزمایشگاه میلاد تهرانپارس بخش هورمون شناسی آن می باشد. این بخش به دلیل داشتن دستگاههای دقیق وپیشرفتهواستفادهازکیتهایدقیقومعتبرتوانستهپاسخگویانجامتستهایهورمونشناسیبهطوروسیعباشد. مجهز بودن این بخش به دستگاه های مدرن و مجهز كامپيوتري، بهره گیری از كادری مجرب و متخصص در تمامی مراحل، استفاده از کیت ها و سرم كنترل هاي داخلي و خارجي و شركت در برنامه هاي كنترل كيفي خارجي و داخلي باعث شده تا این بخش نتایج آزمایش را با دقت بالا و کم ترین میزان خطا به بیمااران محترم ارائه دهد.
هورمون شناسی
آزمایشگاه میلاد

آنتی مولرین هورمون AMH

آنتی مولرین هورمون AMH هورمونی است که توسط سلولهای گرانولوزای فولیکولهای کوچک ترشح می شود و شاخصی از تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید

ادامه »
هورمون شناسی
آزمایشگاه میلاد

هورمون های تیروئیدی

١- تیروئید یا TSH: هورمون TSH در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزیولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است. عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در

ادامه »
هورمون شناسی
آزمایشگاه میلاد

هورمون های هیپوفیزی

١- ADH یا هورمون وازوپرسین یا آنتی دیوریتیک هورمون: هورمونی پپتیدی است که موجب بازجذب آب از لوله های دور کلیوی و احتباس ادرار در کلیه می

ادامه »
هورمون شناسی
آزمایشگاه میلاد

هورمون های لوزالمعده

هورمون های لوزالمعده ١- انسولین: انسولین برای انتقال و ذخیره سازی گلوکز در سطح سلولی، بسیار ضروری می باشد و موجب افزایش ورود گلوگز به

ادامه »
هورمون شناسی
آزمایشگاه میلاد

هورمون های جنسی

١- استرادیول (۱۷- بتا استرادیول): استرادیول (E٢) در تخمدان تولید می شود. زنان دارای مکانیسم پس نوردی برای این هورمون می باشند به طوری که

ادامه »