بیمه های طرف قرار داد میلاد

روزهای کاری آزمایشگاه : 

 روزهای هفته :
از شنبه تا پنج شنبه 

ساعت کاری آزمایشگاه :
از شنبه تا چهارشنبه 6:30 صبح الی 20:30 می باشد 
پنج شنبه 6:30 صبح الی 18:30 می باشد
آزمایشگاه میلاد طرف قرار داد با بیمه ها و سازمان های زیر می باشد :
 • نیروهای مسلح
 • کلیه بانک ها اعم ازخصوصی و دولتی
 • کمیته امداد ،دانا ،ایران ، البرز ،پارسیان
 • شهرداری 
 • معلم
 • سردفترداران
 • تامین اجتماعی 
 • خدمات درمانی
   
   
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .