گروه تخصصی و فوق تخصصی میلاد

پاتولوژی، تشخیص طبی، ژنتیک پزشکی، پره ناتولوژی

دپارتمان ژنتیک

بخش ژنتیک پزشکی آزمایشگاه فوق تخصصی میلاد بعنوان تنها مرکز تخصصی ژنتیک پزشکی در شرق تهران در بخش های تشخیصی متعدد با بکارگیری تجهیزات و پرسنل متخصص و متعهد به شرح ذیل آماده ارائه خدمات تشخیصی به مراجعین محترم می باشد.

سیتوژنتیک مولکولی

بررسی ریزحذف های کروموزومی به روش Array CGH / بررسی ریز حذف های کروموزومی به روشMLPA / بررسی ریز حذف های کروموزومی به روش CMA

مشاوره ژنتیک

سیتوژنتیک روتین

کاریوتایپ خون/ کاریوتایپ بافت / کاریوتایپ محصول سقط /کاریوتایپ پرزهای جنینی یا مایع آمنیوتیک /کاریوتایپ مغز استخوان

تشخیص پیش از تولد PND

بررسی اختلالات کروموزومی به دو روش کامل و سریع / بررسی اختلالات زنی مشخص یا تایید شده در روش های بالا

سلامت جنین و مادر

تعیین سلامت جنین از طریق خون مادر/ تعیین جنسیت جنین از طریق خون مادر

ژنتیک مولکولی تشخیصی

ژنتیک مولکولی عفونی

HCV HBV CMV TOXO VZV HPV HIV Chlamydia Neisseria gonorrhoeae

ژنتیک نازایی / ناباروری

انجام تست Sperm DNA Fragment Analysis (SDFA) / بررسی ریز حذف های کروموزوم Y شامل AZF a, b,c

فارماکوژنتیک / طب فردی

تست ژنتیکی پاسخ به داروهای: هپارین / آسپرین / وارفارین / متوترکسات و ....

تشخیص قبل از لانه گزینی سلول تخم(PGD&PGS)

بررسی و تعیین جنسیت بلاستومر (Gender Selection) / بررسی سلامت کروموزومی بلاستومر (PGS) / بررسی سلامت ژنی بلاستومر بر مبنای STR & HLA typing

ژنتیک سرطان

بررسی مارکرهای سرطانی نظیر: Kras EGFR Jak٢ Braf Her٢ BCR-ABL

ژنتیک نوین NGS

پانل غربالگری بیمای های ژنتیکی شایع در ازدواج های فامیلی (مجموعه های NGS)

غربالگری سلامت جنین NIPT