گروه تخصصی و فوق تخصصی میلاد

پاتولوژی، تشخیص طبی، ژنتیک پزشکی، پره ناتولوژی

آزمایشگاه میلاد

جدید ترین لیست بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه میلاد

به منظور رفاه حال بیماران و کاهش پرداخت مستقیم هزینه های درمانی آنها در تلاشی پیگیرانه از سوی مدیران آزمایشگاه تخصصی میلاد با اکثر بیمه های خدمات درمانی توانسته است قرارد عقد نماید .

بیمه های تحت پوشش

بیمه طرف قرارداد با شما

در صورتیکه بیمه یا بیمه درمان تکمیلی شما در لیست فوق نمی باشد ، با آزمایش تماس بگیرید