گروه تخصصی و فوق تخصصی میلاد

پاتولوژی، تشخیص طبی، ژنتیک پزشکی، پره ناتولوژی

آزمایشگاه میلاد

جدید ترین لیست بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه میلاد

بیمه طرف قرارداد با شما

در صورتیکه بیمه یا بیمه درمان تکمیلی شما در لیست فوق نمی باشد ، با آزمایش تماس بگیرید